WERDYKT JURY 1 FESTIWALU KINA NIEZALEŻNEGO
"OFF JAK GORĄCO"

W SKŁADZIE:

FILIP BAJON - PRZEWODNICZĄCY JURY
MARIOLA WIKTOR
ŁUKASZ DZIĘCIOŁ
PIOTR TRZASKALSKI


KATEGORIA: FILM SZKOLNY

NAGRODA ZA NAJLEPSZY FILM SZKOLNY DLA FILMU

"NADZIEJA" W REZYSERII RAFAŁA RAMATOWSKIEGO, VIII LO, IM. A. ASNYKA W ŁODZI

Za szczególna wrażliwość społeczną i umiejętność połączenia wizji poetyckiej z dokumentalną obserwacją

WYRÓŻNIENIE DLA FILMU
"JAK ZŁAMAŁEM RĘKĘ" W REŻ. PAWŁA KOSTOWSKIEGO, LO. IM. GENERAŁA MACZKA.

Za interesujące efekty specjalne.

KATEGORIA: FILM NIEZALEŻNY

1 nagroda
DLA HUBERTA GOTKOWSKIEGO Z GRUPY DDN ZA FILMY: STiUDENT, KOPERTA I PRZEPRASZAM (statuetka Lokomotywy + 3 tys. zł)


Za konsekwentną postawę artystyczną i umiejętność ironicznej obserwacji rzeczywistości

Dwie równorzędne 2 nagrody (po 1 tys zł)

ZA FILM "PUNKT WIDZENIA" w REŻ. PAWŁA WYSOCZAŃSKIEGO, WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Za drapieżność w portretowaniu egoistycznej postawy młodego pokolenia wobec życia

ZA FILM "WSZYSTKO WEDŁUG PLANU', W REŻ. TADEUSZA ŚLIWY, WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Za odwagę podjęcia tematu spraw ostatecznych

WYRÓŻNIENIA:

IDI AMIN IDI, W REŻ. PAWŁA BARTOSIKA, PARNAS TWÓRCÓW 'KOPALNIA FRANCISZEK

ORAZ

STADIUM, W REŻ. MARKA CICHEGO, AKADEMIA FILMU I TELEWIZJI w WARSZAWIE

Za wybitne walory artystyczne

DWÓCH LUDZI Z KASĄ, W REŻ KRZYSZTOFA JANKOWSKIEGO, AKADEMIA FILMU I TELEWIZJI w WARSZAWIE

Za szczególne walory scenariuszowe


NAGRODA PUBLICZNOŚCI:

"TUNEL" W REŻ. MICHAŁA KLIMCZAKA I KAROLA WYRZNACKIEGO, 34 Liceum im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi
{ www.charlie.pl > www.wshe.lodz.pl > www.offjakgoraco.pl }